Vang số karaoke PDCJ T8

■ Karaoke kỹ thuật số mạnh mẽ, phòng hội nghị, bộ xử lý chuyên dụng đa chức năng;

■ Đầu vào micrô là hiệu ứng bốn nhóm bốn chiều, và micrô không dây và máy lắc điều chỉnh độc lập cân bằng và hiệu ứng;

■ Đầu vào âm nhạc với đầu vào analog và đầu vào sợi kỹ thuật số;

■ Kênh đầu vào micrô có cân bằng 20 tham số;

■ Kênh đầu vào âm nhạc có 10 phân đoạn cân bằng tham số;

■ Phần hiệu ứng có 5 cân bằng trước tham số và 10 cân bằng sau tham số cho mỗi kênh;

■ Cân bằng kênh đầu ra: 5 phân đoạn cho đầu ra chính, 5 phân đoạn cho trung tâm, 3 phân đoạn cho loa siêu trầm và 10 phân đoạn cho phía sau;

■ Mỗi nhóm micrô có 5 mức triệt tiêu phản hồi, có thể được chọn bật hoặc tắt.

■ Máy có thể lưu trữ 6 chế độ, nó có giao diện ghi âm;

■ Chức năng giới hạn bật nguồn thuận tiện cho việc sử dụng kỹ thuật.

Hiện chưa có đánh giá nào!