Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Khi mua sản phẩm, Quý Khách yêu cầu nơi bán điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Bảo Hành, thời hạn bảo hành của sản phẩm đó sẽ được tính từ ngày Quý khách mua sản phẩm. Quý khách phải xuất trình Phiếu Bảo Hành khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm.

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH:
Các sản phẩm micro karaoke, vang số, loa karaoke, mixer karaoke, bộ đẩy công xuất,…  do PDCJaudio.vn phân phối sẽ được bảo hành theo phương thức sau:
- Phương thức : Khi mua sản phẩm, Quý Khách yêu cầu nơi bán điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Bảo Hành, thời hạn bảo hành của sản phẩm đó sẽ được tính từ ngày Quý khách mua sản phẩm. Quý khách phải xuất trình Phiếu Bảo Hành khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM:
1. Quý Khách phải kèm theo Phiếu Bảo Hành có đầy đủ thông tin theo quy định.
2. Và sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí theo đúng thời hạn quy định nếu:
- Tem Niêm; tem Kiểm Soát trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn
3. Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung Tâm Bảo Hành của chúng tôi.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:
1. Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật bị rơi vỡ, ẩm ướt, gãy bễ, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không tương thích...
2. Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm như mục trên.
3. Hết thời hạn bảo hành sản phẩm theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, chúng tôi sẽ nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.