CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo hành

2019-09-13
Khi mua sản phẩm, Quý Khách yêu cầu nơi bán điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Bảo Hành, thời hạn bảo hành của sản phẩm đó sẽ được tính từ ngày Quý khách mua sản phẩm. Quý khách phải ......

Điều khoản sử dụng

2019-09-13
Khi truy cập vào Pdcjaudio.vn, đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những quy định của Pdcjaudio.vn ...