Micro không dây PDCJ 560F
- 200 kênh 
- Thiết lập thu phát tự động
- Nhận kênh kép, hai micro có thể được sử dụng tại cùng một thời điểm
- LCD màn hình hiển thị kênh, tần số, và trạng thái làm việc khác
- Phạm vi: lên đến 200 mét
Hiện chưa có đánh giá nào!