Micro không dây PDCJ 660F
- Tự động tắt khi không sử dụng
- 200 kênh
- Tần số tự động quét để tìm
- Thiết lập thu phát tự động
- Nhận kênh kép, hai micro có thể được sử dụng tại cùng một thời điểm
- LCD màn hình hiển thị kênh, tần số
- Tự động tắt khi không sử dụng
- 200 kênh
- Tần số tự động quét để tìm
- Thiết lập thu phát tự động
- Nhận kênh kép, hai micro có thể được sử dụng tại cùng một thời điểm
- LCD màn hình hiển thị kênh, tần số
Hiện chưa có đánh giá nào!